Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm oppløsning av AS

En aksjonær hadde krevd oppløsning av aksjeselskap, jf. aksjeloven § 16-19.

Styret i selskapet hadde utpekt en stedfortreder i rettssaken, jf. tvisteloven § 2-5 andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer

02.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA