Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Mange turister i utenlandske kjøre­tøyer slipper bompenger

- selskapene mangler avtaler.

Siden 2021 har de regionale bompengeselskapene hatt problemer med å kreve inn bompenger fra utenlandskregistrerte kjøretøy som ikke har autopass. Kilde: motor.no

Les mer

08.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA