Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Mange turister i utenlandske kjøre­tøyer slipper bompenger

- selskapene mangler avtaler.

Siden 2021 har de regionale bompengeselskapene hatt problemer med å kreve inn bompenger fra utenlandskregistrerte kjøretøy som ikke har autopass. Kilde: motor.no

Les mer

08.07.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA