Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm kompensasjon etter innstilte og forsinkede flyavganger

Flere flypassasjerer fikk dom i Forliksrådet for at et flyselskap pliktet å betale kompensasjon etter innstilte og forsinkede flyavganger.

Forliksrådet tok ikke stilling til hvilken betydning flyselskapets rekonstruksjonsplan, stadfestet av Oslo byfogdembete, hadde for kravene. Kilde: lovdata.no

Les mer

08.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA