Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm saksomkostninger

Tingretten fant, med tilslutning fra lagmannsretten og Høyesteretts ankeutvalg, at ingen av partene hadde vunnet saken fullt ut, jf. tvl. § 20-2.

.... men at én av partene fikk medhold av betydning, og at det derfor var grunn til å tilkjenne ham deler av sakskostnadene, jf. tvl. § 20-3. Kilde: lovdata.no

Les mer

18.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA