Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Konkurser uke 29, inkl. Pizza Stasjon AS, Nida Renhold AS og 24 7 Bygg AS

Det ble åpnet 26 konkurser i uke 29, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no

Les mer

24.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA