Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Teamleder innenfor regnskap og kreditt

Stilling ledig hos Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap.

Vi søker ny kollega som skal lede vår avdeling for økonomi fellestjenester som består av 4 motiverte medarbeidere. Som leder får du overordnet ansvar for avdelingens oppgaver samt for kredittgivning og innfordring i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Polen. Kilde: finn.no

Les mer

04.08.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA