Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Bruk av nedbetalingslån økte med 0,4 mrd siste måned

Kredittkortgjeld som ikke ble betalt ved forfall økte med 400 mill og har nå økt med 700 mill de siste to måneder. Kilde: finansnorge.no/norskgjeld.no

Les mer

05.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA