Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Norske husholdninger fikk dårligere råd i 2. kvartal

Det skyldes økte priser, særlig økningen i energipriser, skriver Statistisk sentralbyrå.

Den disponible inntekten, altså hvor mye penger husholdningene har tilgang til, økte med 1,1 prosent sammenlignet med første kvartal. Den disponible realinntekten, altså hvor mye husholdningene faktisk har råd til, falt med 1,3 prosent. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer

07.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA