Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2022

Husk å være ute i god tid.

Foretaksregisteret må ha fått melding om avgjerd om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling innan 10. oktober. Kilde: brreg.no

Les mer

12.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA