Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Regionalt nettverk: Høy kostnadsvekst svekker utsiktene

Bedriftene i Regionalt nettverk melder om høy prisvekst, og prisveksten har økt gjennom sommeren.

Samtidig har aktivitetsveksten avtatt. Fremover tror bedriftene at pris- og kostnadsveksten og høyere renter vil bidra til at aktiviteten faller litt. Det er fortsatt mange bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer, men andelen er lavere enn i mai. Nesten halvparten av bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft. Kilde: norges-bank.no

Les mer

13.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA