Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Nesten 1 av 10 nordmenn sa de hadde hatt økonomiske problemer det siste året

SSB har undersøkt hvilke alvorlige livshendelser vi går gjennom.

Nesten en av fem har opplevd alvorlig sykdom blant sine nærmeste det siste året. En av syv har opplevd dødsfall. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

19.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA