Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Ønsker å endre inkassobransjens ordbruk

Lenge har ord som «hovedstol», «akkordoppgjør» og «begjæring» vært presise faguttrykk for inkassobransjen.

Intrum mener uttrykkene er mer forvirrende enn forklarende, og ønsker endring. Kilde: finanswatch.no

Les mer

27.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA