Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Mangelfull kontroll på ferien kan bli dyrt

Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter. Kilde: simployer.no

Les mer

27.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA