Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Valuta-transaksjonar i oktober 2022

Noregs Bank vil kjøpe valuta på vegner av staten tilsvarande 4300 millionar kroner kvar dag i oktober 2022.

Høgare valutakjøp i oktober enn i september følgjer av eit auka anslag på inntekter i kroner frå petroleumsverksemda. Kilde: norges-bank.no

Les mer

30.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA