Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Forbrukertilliten faller til nytt bunnivå

Alle indikatorene i indeksen er nede på historisk lave nivåer i september. Kilde: e24.no

Les mer

30.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA