Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Sverige: konkurser

Fler företag som fått pandemistöd går i konkurs.

Konkurserna fortsätter att öka, enligt den senaste månadsstatistiken från kredit- och affärsinformationsföretaget UC.

Statistiken visar också att det sedan sommaren rör sig om en ökad andel bolag som fått pandemistöd. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar, menar Johanna Blomé, ekonom på UC. Kilde: uc.se

Les mer

03.10.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA