Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Reiseoperatør er konkurs – slik kan du få pengene tilbake

– Driftskostnadene med økende og vanskelig å estimere kostnader for flydrivstoff har satt selskapet i en slik posisjon at ledelsen har sett seg nødt til å slå fast at det ikke lenger gir mening å fortsette innsatsen med omorganisering, rekapitalisering eller alternativt salg og dessverre må kunngjøre at Detur er tvunget til å begjære seg konkurs, skriver operatøren. Kilde: msn.com

Les mer

18.10.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA