Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Konkurser uke 43, inkl. Ambest Trafikkskole AS, Vestland Tak og Fasade AS og Viken Rørleggerbedrift AS

Det ble åpnet 85 konkurser i uke 85, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 7 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

29.10.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA