Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Norges Høyesterett – Dom ifm skatterettslig rådgivning

En advokat hadde gitt skatterettslige råd basert på en bestemt faktisk forutsetning.

Denne forutsetningen viste seg ikke å være korrekt, og klienten ble lagt tilleggsskatt.

Høyesterett kom til at advokaten ikke hadde handlet uaktsomt, og derfor ikke var erstatningsansvarlig for klientens tap. Kilde: lovdata.no

Les mer

31.10.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA