Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Halv skatt før jul

Det nærmer seg jul og mange arbeidstakere gleder seg til å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Noen er vant til å få denne i november, mens andre får den først i desember. Kilde:sticos.no

Les mer

08.11.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA