Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Skjebnedag for utlånsregler: – Forslaget er en katastrofe

Mandag er det høringsfrist for Finanstilsynets forslag til innstramminger i utlånsforskriften. Dagens utlånsforskrift er nemlig midlertidig, og gjelder fram til desember 2024.

Finanstilsynet har foreslått at folk skal kunne låne mindre til bolig enn i dag, ved at grensen for gjeld i forhold til inntekt reduseres. I tillegg foreslås det å stramme inn bankenes mulighet til å gi unntak fra utlånsforskriften. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer

14.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA