Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Stilling ledig som Konsulent Kreditt i Sparebanken Sogn og Fjordane

Spennande jobb i skjeringspunktet mellom kredittsystem, arbeidsprosessar og digitalisering.

Sparebanken Sogn og Fjordane har 60 milliardar i utlån og er den niande største sparebanken i Norge. Kredittavdelinga har i dag 8 tilsette og har ansvar for utarbeiding av rammeverk og regelverk for kredittarbeidet i banken. Kilde: finn.no

Les mer

21.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA