Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke i erstatningssak

Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i erstatningssak, jf. tvl. § 29-13 andre ledd.

Ankeutvalget viste til at to sentrale anførsler i anken ikke var uttrykkelig omtalt av lagmannsretten. Kilde: lovdata.no

Les mer

21.11.21
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA