Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Sju trekk ved virkelig suksessfulle virksomheter

De som gjør virkelig suksess bygger virksomheten rundt de ansatte, mener HR-ekspert Josh Bersin.

Han har laget en sjupunktsliste over hva som skiller de som virkelig lykkes fra resten. Kilde: simployer.no

Les mer

21.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA