Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Kjøpe julegaver til ansatte? Les om skattereglene

Mange arbeidsgivere har tradisjon for å gi julegaver til sine ansatte.

Dette innebærer at arbeidsgiver bør kjenne til skattereglene som gjelder for gaver i arbeidsforhold. Her gir vi en kort fremstilling av de viktigste reglene. Kilde: sticos.no

Les mer

22.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA