Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 29.01.2023

Industribedrift med 63 ansatte gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Virix AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

13.12.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA