Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Konkurser uke 52, inkl. Smedstuen AS, Solør Snekkeren AS og Vefsna Kafe AS

Det ble åpnet 23 konkurser i uke 52, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no

Les mer

31.12.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA