Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Maskinutleie-firma gikk konkurs med 5,5 millioner kroner i gjeld

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Kvia Maskinutleie AS som var i Sandnes tinghus tirsdag og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

11.01.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA