Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Ny standard for god regnskaps-føringsskikk

Den nye standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

16.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA