Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Fikk ikke betale den siste lønnen til de ansatte i firmaet.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Proff Bygg Team AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 868.014 kroner i skyldig skatt og moms. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

24.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA