Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Sverige: Lägst antal nystartade aktiebolag inom detaljhandeln och bygg på 10 år

UC: Under mars månad har konkurserna fortsatt att öka inom majoriteten av branscher som är en del av UCs månatliga konkursstatistik.

De branscher som ökade mest var bygg, handel och hotell- och restaurangbranschen. Samtidigt är nystarterna inom samma branscher de lägsta på 10 år. Kilde: uc.se

Les mer

05.04.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA