Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm MVA-bedrageri

I sak om merverdiavgiftsbedrageri hadde det gått over fire år fra lagmannsretten avsa fellende dom til dommen ble forkynt for domfelte.

Domfelte kunne ikke lastes for dette tidsforløpet. Kilde: lovdata.no

Les mer

18.04.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA