Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024
Foto: Kari Mette Almskog, Kommersiell Direktør i Dun & Bradstreet Norway AS

Dun & Bradstreet: Den negative konkursutviklingen fortsetter

Konkurstallene for 1. kvartal i 2023 viser at antall konkurser fremdeles stiger betydelig.

«Mars blir dessverre nok en måned med sterk økning i konkursene», sier Kari Mette Almskog, Kommersiell Direktør i Dun & Bradstreet Norway AS.

Tallene viser at antall i konkurser for første kvartal i 2023 sammenliknet med første kvartal i 2022 vil gi en økning på 39,6 %.

«Bransjene med størst konkursøkning er detaljhandel og hotell/restaurant. Disse bransjene vil ende opp med en økning på henholdsvis 101,1 % og 105,4 % sammenliknet med 1. kvartal i 2022. Vi er nå på nivåer med årene før pandemien», sier Kari Mette Almskog. Kilde: dnb.com

Les mer

19.04.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA