Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024
Foto: Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets

Norske kroner er «gratis», for utlendinger

Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, på Sergels frokostseminar, 20.04.

Med noen tilbakeblikk på sin presentasjon på Sergels frokostseminar i April i fjor, holdt Andreassen et interessant og lærerikt foredrag. Ekstremt mye har som kjent skjedd det siste året- og verden påvirker mest. Her er noen av temaene Andreassen var innom: Vi har inflasjon, rakettvekst i renter og brems i økonomien. Er i høykonjunktur.

Norske kroner er «gratis», for utlendinger. Trøbbel i banker er aldri godt nytt men USA/Sveits nylig var spesielt. En lønnsøkning på 5 prosent betyr at det blir vanskeligere for Norges Bank å få ned inflasjonen til 2 prosent. Det betyr trolig høyere rente. – Desto mer lønningene stiger, desto mer jobb får sentralbanken med å få inflasjonen tilbake.

– Et lønnsoppgjør på over fem prosent betyr økt inflasjon og økte renter fordi mer av inflasjonen blir skapt innenlands. Det er vel ingen som forventer at rentene skal tilbake der de var før pandemien. Det var spesielle omstendigheter som ga oss lave renter, og de omstendighetene er ikke der lenger.

Kronekursen svekkes fordi investorene ser at oljealderen er på hell. – Verdien på den norske kronen bestemmes i svært liten grad av forhold i Norge. Dette er globalt. I norsk økonomi er det oljen som drar. Norge er verden + oljeprisen. Norge «på topp» i gjeld mot inntekt. Elefanten i rommet: Boligmarkedene. Flere vil gå konkurs men det er ikke mange (ennå).

25.04.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA