Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Konkurstall: Rogaland er over landssnittet

- hjulet vil rulle videre.

I Norge var det 40 prosent flere konkurser i 1. kvartal 2023 enn samme tid i fjor. I Rogaland var økningen 48 prosent. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

28.04.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA