Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm utleggsforretning

Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens kjennelse som ikke tok til følge klage over namsmannens beslutning om å avholde utleggsforretning. Kilde: lovdata.no

Les mer

02.05.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA