Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

To av tre bønder melder om dårlig lønnsomhet

64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er ganske eller veldig dårlig.

Samme andel oppgir at de ikke planlegger store investeringer. Kilde: nettavisen.no

Les mer

03.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA