Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Smell for Widerøe

Flyselskapet Widerøe rapporterer om en kraftig nedgang i antall passasjerer etter å ha jekket opp prisene som følge av svak kronekurs. Kilde: bt.no

Les mer

03.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA