Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Tusener av ansatte kan ha blitt trukket for mye i lønn

Ny høyesterettsdom om tips.

Høyesterett har avsagt dom om at arbeidsgiver ikke med grunnlag i styringsretten kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i arbeidstakerens tips. Kilde: sticos.no

Les mer

03.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA