Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Norges Bank setter opp styringsrenten til 3,25 prosent

Rentebeslutningen ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i Pengepolitisk rapport i mars.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni. Kilde: msn.com

Les mer

04.05.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA