Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

4 gode råd om risiko og likviditet før du inngår avtaler på tvers av landegrenser

Geopolitikk, markedsstrukturer og kunderelasjoner er faktorer som spiller inn på risikoen du skal vurdere i forbindelse med eksport og import.

Her er 4 gode råd før du inngår avtaler på tvers av landegrenser. Kilde: nordea.com

Les mer

04.05.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA