Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Trykkeri gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Worums Trykkeri AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

10.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA