Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Hele 104 konkurser i uke 19, inkl. Tromsø Tømrer AS, Myrene Hjemmebakeri AS og Gol Kro AS

Det ble åpnet hele 104 konkurser i uke 19, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 2 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

13.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA