Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

59 konkurser i uke 20, inkl. Flott Olympen AS ("Lompa"), Utsira Laks AS og Hockeyservice AS

Det ble åpnet 59 konkurser i uke 20, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no

Les mer

20.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA