Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Stadig flere får ikke lønna de har krav på

- kapasiteten er sprengt.

Det er rekordmange saker om mulig lønnstyveri hittil i år, melder samfunnsøkonom. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

23.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA