Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Ropo Capitals Bærekraftsrapport for 2022 er publisert

2022 var et vellykket år for Ropo Capital når det gjelder bærekraftsarbeid og resultater.

Vi oppfylte våre nulltoleransekrav, overgikk vårt løfte om 99,9% oppetid, scoret 71/100 i kvalitet og driftsstabilitet, og hjalp våre kunders kunder med betalingsvansker ved å sette opp nærmere 800 000 nedbetalingsplaner.

Vi fokuserte også på å forbedre åpenhet knyttet til miljøpåvirkningen av fakturering og startet overgangen for at alle PCer og andre elektroniske enheter inngår i karbonkompensasjonsprogrammer.

I Ropo Capital er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. Vårt bærekraftsarbeid fokuserer på forretningsetikk og en ansvarlig tjenesteleveranse, mennesker og et inspirerende arbeidsmiljø og en klimavennlig fakturalivssyklus. Vi er forpliktet til å forbedre åpenheten, fremme langsiktig bærekraftig vekst og sikre en utmerket kundeopplevelse og medarbeidertilfredshet.

“Forretningsetikk og ansvarlig tjenesteleveranse er grunnpilarene i Ropo Capitals bærekraftsarbeid”, sier Jenni Jantunen, konsernets Chief Brand & Communications Officer, som er ansvarlig for bærekraftsrapportering. “Våre nøkkelindikatorer inkluderer ikke bare kvalitet, compliance, driftsstabilitet og kundetilfredshet, men også utestående kredittdager, volumet av fakturaer betalt i tide, nedbetalingsordninger og Net Promoter Score til sluttkunder.” “Vår tjeneste og suksess måles i forhold til både våre kunder og deres kunder, men like mye trivselen for hver enkelt Ropo ansatt. Den klimavennlige fakturalivssyklus prosessen er nøkkelfaktoren for Ropos langsiktige vekst”, fortsatte hun. Kilde: ropocapital.no

Les mer

23.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA