Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Industribedrift konkurs - 110 mister jobben

– 110 mister jobben.

Munck Cranes på Kokstad er konkurs.

Kranfabrikken på Kokstad begjærer oppbud rett før hundreårsdagen. – Selskapets økonomiske situasjon gir ikke grunnlag for videre drift. Kilde: ba.no

Les mer

23.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA