Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

75 mister jobben

Dei tilsette i PE Bjørdal i Ørsta vart i dag orienterte om at verksemda melde oppbod.

Styret i selskapet har opplyst til Møre-Nytt at dei har forsøkt å finne langsiktige løysingar, men at dei ikkje lukkast og at dei var i situasjonen no der dei var pliktige til å melde oppbod. Kilde: nrk.no

Les mer

25.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA