Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Styreleder tiltalt for konkurskriminalitet

Kreditorer ble påført tap på om lag 35 mill. kroner. Kilde: dn.no

Les mer

26.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA