Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Sverige: konkurserna under maj månad har ökat med 24 procent

UC: Konkurser inom handel och hotell- och restaurang ökar med nästan 100 procent.

Trots vårkänslor och ljusare dagar fortsätter mörkret att bre ut sig över svenska företag.

Inom hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln har konkurserna näst intill dubblerats i jämförelse med samma period i fjol, enligt färsk data från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Kilde: uc.se

Les mer

02.06.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA